1. ANBI

  2. St. If I Can’t Dance, I Don’t Want To Be Part Of Your Revolution
   Westerdok 606–608
   1013 BV Amsterdam
   Tel. 020-3378711

   KvK: 34287147
   RSIN/ANBI: 8186797

   Statutaire doelstelling:
   Het initiëren, produceren en presenteren van beeldende kunstprojecten die de relatie tussen kunst en publiek stimuleren en zowel actueel-artistiek als cultureel-maatschappelijk discours entameren.

   Beloningsbeleid:

   De bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie in redelijkheid gemaakte kosten. De organisatie van bestaat uit vijf medewerkers, waarvan één in vaste dienst. De honoreringen zijn bescheiden en liggen ver onder de normen volgens de Wet Normering Topinkomens.

   Ons beleid:
   If I Can’t Dance, I Don’t Want To Be Part Of Your Revolution presenteert een programma van performances, van discursieve activiteiten als symposia en reading groups, en educatieve projecten. Ook werken we aan onze reeks publicaties. Al deze activiteiten focussen op performance als kunstvorm en worden in samenhang ontwikkeld en gepresenteerd binnen het kader van het thema van de editie. Binnen dit geheel is het centraal stellen van de kunstenaar en zijn/haar werk een constante en bieden we met ons programma de mogelijkheid voor kunstenaars maar ook curatoren om nieuw werk te ontwikkelen. Ons team begeleidt deze producties en met vereende kracht spannen we ons in om deze nieuwe werken productioneel en dramaturgisch te ontwikkelen, deze inhoudelijk te communiceren en te positioneren, en ze financieel mogelijk te maken. Als mobiel platform zijn daarbij onze allianties met partnerinstellingen cruciaal: samenwerking is een manier om in staat te zijn ambitieuze producties op te zetten, de ontwikkeling van performance te stimuleren en te professionaliseren, een actieve bijdrage te leveren aan het discours rond performance, en een groot en gedifferentieerd internationaal publiek te bereiken.
  3. Downloads:
   1. — Jaarverslag 2017 (PDF, 421 KB)
   2. — Jaarverslag 2016 (PDF, 1.17 MB)
   Editions
    If I Can't Dance,
    I Don't Want to Be Part of
    Your Revolution
     Publications
      Agenda